ISO 26000

Om maar meteen duidelijk te zijn; NEN-ISO 26000 – dé richtlijn voor maatschappelijk verantwoord ondernemen – is niet certificeerbaar. Nog niet althans. Om toch aan de buitenwereld te kunnen aantonen dat u zich houdt aan de richtlijnen uit ISO 26000 kunt u een zelfverklaring uitgeven. Hier komt geen certificatie-instelling aan te pas.

MVO-Zelfverklaring

NPR 9026, ‘Handleiding zelfverklaring NEN-ISO 26000’ beschrijft de aanpak om tot een zelfverklaring te komen. Om tot een betrouwbaar proces te komen, is bij het opstellen van deze Nederlandse Praktijkrichtlijn gebruik gemaakt van de eisen uit bestaande normen voor ‘conformiteitsbeoordeling’.

Hoewel ISO 26000 een niet-certificeerbaar document is, kan toch een ‘normale’ beoordeling worden toegepast. Alleen zal u zelf – samen met uw stakeholders – moeten vast stellen hoe de richtlijnen uit ISO 26000 moeten worden geïnterpreteerd. Er komt dus meer nadruk te liggen op de dialoog met stakeholders te liggen. En u krijgt zelf meer verantwoordelijkheid. Iedere organisatie zal unieke discussies voeren over haar maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Beoordelingsproces

Wanneer u NEN-ISO 26000 gebruikt om vorm te geven aan uw maatschappelijke verantwoordelijkheid, kunt u besluiten om over te gaan tot het uitgeven van een zelfverklaring. Om hiertoe te komen, moet wel een zelfonderzoek worden gestart. Op basis van de uitkomsten van dit zelfonderzoek kunt u een ‘zelfverklaring’ opstellen, onderteken en dit publiceren, inclusief verwijzingen naar onderbouwende documenten.

U zult zich uiteraard eerst moeten verdiepen in NEN-ISO 26000. En niet te vergeten; invulling geven aan de richtlijnen die hierin beschreven zijn. Vervolgens beschrijft NPR 9026 de volgende stappen:

1. voorbereiden

U moet bepalen welke competentie nodig zijn om het zelfonderzoek te kunnen uitvoeren. NPR 9026 onderkent twee rollen, de onderzoeker en de beoordelaar. De onderzoeker moet de informatie verzamelen en ordenen. De beoordelaar moet op basis van de onderzoeksresultaten bepalen of er voldoende reden is om een zelfverklaring uit te geven. De NPR geeft aan dat het de voorkeur geniet dat de beoordelaar geen rol in het onderzoek heeft.

2. uitvoeren onderzoek

Het onderzoek bestaat hoofdzakelijk uit het verzamelen van de benodigde informatie om antwoord te kunnen geven op de 54 vragen uit NPR 9026.

3. beoordelen resultaten

Na het onderzoek worden de resultaten intern beoordeeld. In tegenstelling tot certificatie, voert u zelf deze beoordeling uit. Bij de beoordeling wordt NEN-ISO 26000 als referentiekader gebruikt.

4. publiceren van de zelfverklaring

Uiteraard is het gehele onderzoek begonnen om aan de buitenwereld kenbaar te maken dat de organisatie zich aan algemeen geaccepteerde spelregels houdt en zich netjes gedraagt in haar relatie met alle stakeholders. Publicatie op de eigen website ligt hierbij voor de hand.

5. bepalen noodzaak tot herbeoordeling

Eén keer iets onderzoeken is vanzelfsprekend niet voldoende om tot in lengte van dagen te beweren dat alles aan de richtlijn voldoet. U zult dus periodiek de voorgaande stappen moeten herhalen. De NPR beveelt aan om dit jaarlijks te doen.

Voordelen

De algemene voordelen van maatschappelijk verantwoord ondernemen gelden ook hier:

1. U krijgt een betere reputatie

2. U kunt gemakkelijker goede medewerkers werven

3. U bespaart op claims en klachten

Omdat u het onderzoek zelf uitvoert, komt u minder snel in de verleiding om het ‘minimale’ te doen om de ‘controleur’ maar tevreden te stellen. U kiest zelf voor de aanpak en de invulling. Niemand die u vertelt dat u de verkeerde accenten legt. Behalve dan uw eigen stakeholders. Maar daar heeft u toch al goed contact mee, toch?

ISOLEASE weet inmiddels heel aardig welke informatie nodig is om te kunnen beoordelen of een zelfverklaring gepast is. Wij hebben NEN-ISO 26000 en NPR 9026 al bestudeerd en toegepast. U hoeft in ieder geval niet alles zelf uit te zoeken.

Kwestie van een belletje. Springen we meteen in de houding.

Lees meer over ISO 26000 op onze blog.