MVO-prestatieladder

Het beklimmen van de MVO-prestatieladder is een prima manier om op de huidige waarden, normen en wensen van de maatschappij in te spelen. De MVO-prestatieladder dwingt u na te denken over de invloed die uw organisatie heeft op de maatschappij. Uitgaande van de managementsysteemaanpak worden de 3 P’s (people, planet en profit) geïntegreerd in uw bedrijfsvoering. Simpel.

Het is een uitstekend middel voor organisaties die de aandacht voor de maatschappij een vast onderdeel laten zijn van het beleid. U geeft hiermee een signaal naar uw omgeving, klanten en andere stakeholders dat u het maatschappelijk welzijn van eenieder echt serieus neemt.

De MVO-prestatieladder is in feite uw Google Maps in het woud der maatschappelijke thema’s. Het vertelt u waar u zich in eerste instantie druk om moet maken. Via een weloverwegen ingroeimodel, kunt u uw eerste MVO uitdagingen aan gaan. Of eigenlijk; aantoonbaar maken, want u bent er natuurlijk al lang mee bezig. U bepaalt zelf hoe hoog u wilt klimmen. Hoe hoger u durft, hoe meer het u uiteindelijk oplevert.

Zeggen wat je doet, doen wat je zegt en aantonen dat je doet wat je zegt

MVO is niet een kunstje dat u ‘eventjes’ invoert. Wie zich op dit moment weinig aantrekt van de maatschappij, zal ook met de MVO-prestatieladder niet tot grote hoogten stijgen. Voor wie vindt dat-ie zich al als een ‘voorbeeldig burger’ gedraagt, geldt inderdaad “Zeggen wat je doet, ...”.

Certificatie

Er bestaat veel discussie of een “MVO-certificaat” wel past bij de min of meer ideologische inslag van het onderwerp. Wij kunnen ons deels wel vinden in de argumenten dat certificatie verleidt tot het nastreven van het minimumniveau dat nodig is om een echte prestatie te leveren. Maar wat ons betreft is het certificaat dat behoort bij de MVO-prestatieladder daarom niet het eindpunt van uw inspanningen op het terrein van uw maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wij zien het als een eerste proeve van bekwaamheid. Het eerste bewijs dat u maatschappelijk verantwoord werkt. Dat u zich actief betrokken voelt bij de maatschappij waarin uw medewerkers en uw klanten leven.

Hadden we trouwens al gezegd dat de MVO-prestatieladder naadloos aansluit op ISO 9001, OHSAS 18001 en ISO 14001? Sterker nog, integratie in uw QHSE-managementsysteem is voorwaarde om de hoogste trede te kunnen bereiken.

Voordelen

De MVO-prestatieladder is nog relatief nieuw. De daadwerkelijke voordelen moeten zich nog bewijzen, zeggen we eerlijk. Maar een aantal voordelen mag u zeker verwachten:

1. U krijgt een betere reputatie

2. U kunt gemakkelijker goede medewerkers werven

3. U bespaart op claims en klachten

Maar vooral zou het er toe moeten leiden dat u rustiger kunt slapen. Mocht een moeilijke journalist ooit voor de deur staan, kunt u aantonen dat u alles hebt gedaan wat binnen uw vermogen ligt om geen schade aan de maatschappij te veroorzaken. U bent zelfs pro-actief bezig om een constructieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de maatschappij.

Geen enkele reden om nog te twijfelen, menen we.