ISM Code

In welke situaties

De wereld op zee is er een op zichzelf. Met eigen wetgeving en veiligheids- en milieuregels geldend aan boord van schepen. De ISM Code (een internationale standaard) is in het leven geroepen om een totale ‘zeeregels’ te stellen en te borgen. Na een aantal indrukwekkende incidenten op zee is de ISM Code sinds 1998 verplicht.

Wat het oplevert

Concreet is de ISM Code ontstaan om menselijke fouten zo veel als mogelijk terug te dringen. Hoe? Door tussen de wal en het schip duidelijke links te leggen wat betreft de bedrijfsvoering: de code omvat zowel managementrichtlijnen als operationele richtlijnen. Dat betekent dat het uitermate goed geschikt is om te verwerken in (bestaande) systemen (zoals ISO 9001).

Eenmaal geïmplementeerd voldoet u aan de ISM Code-verplichting. Dat is nodig maar ook prettig: wat het oplevert is zeker geen blok aan het been. Wel een prettig instrument om de naleving van veiligheid- en milieurichtlijnen op zee op management- en operationeel niveau vloeiend te implementeren en compliant te houden.

Wat het kost

Inzet. Wij zetten ons graag in om de ISM Code op systeemniveau te integreren of te verdiepen. Daarnaast kost het bereidheid en betrokkenheid van uw kant. Van wal én schip. Want zonder uw inzet kunnen wij het niet. Simpel. Wij gaan altijd uit van een samenwerking. Gewoon. Omdat hiermee het beste resultaat voor u wordt bereikt. Vooral op de langere termijn.

En waar u ons voor inzet en waar u uw eigen inzet voor wilt gebruiken … Dat laten we geheel aan u over. Onze ervaring leert dat het overal anders is. En deze ervaring delen wij desgewenst graag met u, zodat u tot een passende hulpvraag kunt komen.