HACCP

Aan het verwerken, behandelen, verpakken, vervoeren, distribueren van eet- of drinkwaren zijn strenge regels verbonden. De wettelijke voorschriften hieromtrent zijn omschreven in de Warenwetregeling Hygiëne van Levensmiddelen, welke sinds 1995 van kracht is.

Een goede hygiëne is immers noodzakelijk om gezond te blijven. Stelt u zich eens voor dat bacteriën hun kans ‘schoon’ (slecht woordgrapje , we nemen even de vrijheid) zien contact te maken met voedsel of drinkwaren voordat het de consument bereikt.

Het is dus van essentieel belang dat elk bedrijf – betrokken bij dit proces – op een hygiënische en verantwoorde wijze te werk gaat. Het veel besproken HACCP-systeem is een uitstekend instrument om een hygiënische en een verantwoorde werkwijze te waarborgen. Maar wat is HACCP dan?

Het acroniem is samengesteld uit de engelse woorden, Hazard Analyses and Critical Control Points, vrij vertaald Gevarenanalyse en Kritische Controlepunten. Het HACCP-systeem garandeert een systematische aanpak van identificeren, evalueren en controleren van potentiële voedselveiligheidsgevaren.

De risicovolle stappen in het productieproces worden benoemd en worden de te nemen preventieve maatregelen per kritisch beheerspunt (CCP) vastgelegd. Hierdoor wordt het productieproces beheersbaar en worden risico´s geëlimineerd of tot een acceptabel niveau teruggebracht en de veiligheid van producten wordt gegarandeerd.

ISOLEASE kent het klappen van de HACCP-zweep en popelt om u te helpen bij implementatie, controle of als klankbord.