ISO 22000

Voedselveiligheid klinkt misschien niet zo sexy, maar is ontzettend belangrijk (denk; ‘sambal bij?’). Het richt zich op de aanwezigheid van gevaren in levensmiddelen op het moment van consumptie. Deze risico’s kunnen overal in de voedselketen ontstaan. Vandaar dat een adequate beheersing van het volledige traject echt noodzakelijk is. HACCP was al eerder een manier om deze risico’s te beheersen en sinds 2005 is er ook de ISO 22000-norm.

Wat ISO 22000 doet

De norm borgt met name concrete voedselveiligheidscondities gebaseerd op hygiënevoorwaarden en de HACCP-standaard. Bovendien zorgt het voor een effectief management van de beheersmaatregelen – op basis van de ISO 9001. Dat maakt het een prachtig compatibel systeem.

ISO 22000 is een eisenstellende norm en kan worden gebruikt als basis voor het HACCP certificaat. Het combineert de HACCP principes van de Codex Alimentarius met de kwaliteitsinzichten en structuur van ISO 9001. Wanneer u reeds een systeem conform HACCP voert is de stap naar ISO 22000 niet bijster ingewikkeld. En dat geldt dus ook voor ISO 9001.

Zullen we een volledig gecontroleerde, ketenbeheerste kop koffie drinken samen?

Lees meer over ISO 22000 op onze blog.