Wijziging ISO 9001 in volle gang deel 5

De wijziging in deel 4 van deze reeks was slechts een verfijning van de norm. Zoals beloofd wordt in deel 5 hoofdstuk 6 besproken. De wijzigingen vinden voornamelijk plaats in § 2, 3 en 4.

In §6.2.1 schrijft de norm voor dat personeel dat werkzaamheden uitvoert die van invloed kunnen zijn op de productkwaliteit, bekwaam moet zijn, gebaseerd op passende opleiding, training, vaardigheden en ervaring.

Dit klinkt volkomen logisch. Volgens het kwaliteitsdenken heeft iedereen in een organisatie verantwoordelijkheid, ongeacht functie en titel. Daarom heeft de verandering in de norm de volgende consequentie: Iedereen die invloed kan uitoefenen op de productkwaliteit moet voldoende competent zijn. Dit is dus geldig voor heel de organisatie.

In §6.3 beschrijft de norm dat de organisatie de infrastructuur moet bepalen, beschikbaar stelt en deze moet onderhouden om te voldoen aan de producteisen. Onder infrastructuur wordt het volgende verstaan:
· Gebouwen, werkruimte en bijbehorende voorzieningen;
· Procesuitrusting (zowel hard- als software); en
· Ondersteunende diensten (zoals transport en communicatie)

Het begrip ondersteunende diensten wordt in de nieuwe norm uitgebreid. Naast transport en communicatie moet men ook denken aan een informatie systeem. IT systemen gaan dus ook een deel uit maken van de ISO 9001 audit.

§6.4 wordt in de nieuwe norm beter uitgelegd door de toevoeging van een opmerking. Deze opmerking verduidelijkt wat onder de term werkomgeving wordt verstaan, namelijk: De term werkomgeving heeft betrekking op de voorwaarden waarop het werk wordt uitgevoerd met inbegrip het milieu, fysieke-, en andere factoren (zoals lawaai, temperatuur, vochtigheid, verlichting of het weer).

In de nieuwe norm zal dus meer aandacht worden besteed aan de werkomstandigheden ofwel intern milieu.

Volgende keer presenteer ik u de wijzigingen in hoofdstuk 7 in deel 6 van de wijziging ISO 9001 in volle gang. Deel 6 is de één na laatste deel van deze reeks. Het einde is bijna in zicht…


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.