Wijziging ISO 9001 in volle gang deel 6

In deel 6 gaan we het hebben over de wijzigingen in hoofdstuk 7

In §7.2.1 staan de bepalingen van de producteisen. Eén van de bepalingen omvat afleverings- en nazorgactiviteiten. In de huidige norm wordt niet omschreven wat dat precies inhoudt. U raadt het al: In de nieuwe norm wordt dit begrip verduidelijkt, waardoor ook after sales activiteiten nader moet worde bekeken. Ook afspraken i.v.m. recyclage of afvalverwerking

§7.3.1 van de oude norm beschrijft de planning van ontwerp en ontwikkeling. In deze paragraaf heeft men het onder andere over verificatie en geldigverklaring. De nieuwe norm gaat deze twee begrippen verduidelijken. Het verschil tussen beiden zal worden aangegeven. Deze verduidelijking heeft de volgende consequenties: Verificatie (t.o.v. input eisen Ontwikkeling en Ontwerp (O&O)) en validatie (door de klant) zijn verschillende activiteiten die moeten worden opgenomen in het O&O proces. Dit kan samen, maar ook apart worden uitgevoerd.

7.6 beschrijft de manier waarop bewakings- en meetapparatuur moet worden beheerst. Zo ook computersoftware. In de oude norm staat het volgende over computersoftware: Wanneer bij het bewaken en meten van gespecificeerde eisen computersoftware wordt gebruikt, moet het vermogen ervan, om te voldoen aan de beoogde toepassing, worden bevestigd. Dit moet worden gedaan voor het eerste gebruik en indien nodig opnieuw worden bevestigd.


In de nieuwe norm komen er eisen over de software. Slechte software heeft consequenties voor de kwaliteit van uw product en/of dienst. Daar waar computersoftware wordt gebruikt om metingen te doen, moet men nagaan of de software geschikt is.

Volgende keer presenteer ik u het laatste deel van deze reeks. In deel 7 van de wijziging ISO 9001 in volle gang, gaan we het hebben over hoofdstuk 8.


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.