Wijziging ISO 9001 in volle gang deel 7

Het einde is bijna in zicht. In deze laatste reeks wordt hoofdstuk 8 besproken. De wijzigingen in hoofdstuk 8 luiden als volgt:

§8.2.1 wordt in de nieuwe versie verduidelijkt door aan te geven hoe klanttevredenheid aantoonbaar gemaakt kan worden. In de praktijk wordt vaak gebruik gemaakt van enquêtes. In de nieuwe versie zal dit veranderen. Denk bijvoorbeeld aan andere methode zoals data bijhouden van geleverde producten, opdrachten die niet zijn door gegaan, complimenten, garantie claims, mening van gebruikers etc.

De huidige norm geeft richtlijnen omtrent de kwalificaties van interne auditoren. §8.2.2 gaat hier over. In de huidige norm wordt verwezen naar de ISO 10011-1/2 en 3 reeks. Deze reeks vervalt. De nieuwe verwijzing voor de kwalificatie van de interne auditoren wordt de ISO 19011.

Last but not least §8.3. De verandering in §8.3 betreft een verduidelijking van de bestaande norm. De huidige norm schrijft: registraties van de aard van afwijkingen en eventueel later getroffen maatregelen, waaronder verkregen goedkeuringen, moeten worden bijgehouden. In de nieuwe norm moeten de verkregen concessies worden meegenomen.

Nu bent u helemaal op de hoogte van de veranderingen in de ISO 9001. Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze blogs, dan licht ik graag e.e.a. nog eens toe. Mocht u nu interesse hebben om over te stappen naar de nieuwe versie of als u eerder nog ombekend was met ISO 9001 en u wilt certificeren, dan helpen wij u graag!


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.